T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Görüntüleme Hizmetleri Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019

Görüntüleme Hizmetleri


MR Hizmetleri
Tomografi Hizmetleri
USG (Ultrason) Hizmetleri
Doppler USG Hizmetleri
Kemik Dansitometri Hizmetleri
Mammografi Hizmetleri
Radyoloji Hizmetleri
Anjiyografi Hizmetleri
Brakiterapi Hizmetleri
ESWL Hizmetleri
Flaroskopi Hizmetleri
Gamma Kamera Hizmetleri
Pet - CT Hizmetleri
Radyoterapi (LİNAC - Lineer Hızlandırıcı Akselatör) Hizmetleri
Tomoterapi Hizmetleri
Paylaş