T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

İdari Birimler Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018

İdari Birimler


Satın Alma Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Disiplin Birimi
TİG Birimi
Personel Birimi
Maaş Mutemetliği Birimi
Eğitim Birimi
İstatistik Birimi
Faturalama Birimi
Ayniyat Birimi
Borç Alacak Birimi
Gelir - Gider Tahakkuk Birimi
Hasta Hakları Birimi
Çalışan Hakları Birimi
Sivil Savunma Birimi
Evrak Kayıt Birimi
Paylaş
1 2