T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Cerrahi Klinikler Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019

Cerrahi Klinikler


ALGOLOJİ KLİNĞİ

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ

CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ KLİNİĞİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

ÜROLOJİ KLİNİĞİPaylaş