T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Misyon ve Vizyon Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021

Misyon ve VizyonMisyon (Özgörevimiz):

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde, son teknoloji cihaz yatırımı ve modern fiziki şartlarla; zamanında, etik, kaliteli, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon (İleri Görüşümüz):

Sunduğu nitelikli ve memnuniyet odaklı sağlık ve destek hizmetleri ile ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilen, etik bilinci ile tıp eğitimine öncülük eden akademik sağlık kurumlarından biri olmaktır.

Değerlerimiz:

  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Bilimsellik
  • Erişilebilirlik
  • Bütçenin etkili ve verimli kullanılması

Kalite Politikamız:

Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek ve kaynaklarımızı etkin kullanarak, örnek ve tercih edilen bir sağlık kurumu olmak.

2021 Yılı Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz:

Paylaş