T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Kalite Yönetimi Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021

Kalite Yönetimi


 

      KALİTE YÖNETİM BİRİMİ;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen Olay Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetir.
  • Düzeltici Önleyici Faaliyet süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde “Bölüm Bazlı Göstergeler” ve “Klinik Göstergeler” in veri toplama ve analiz sürecini yürüterek, sonuçları üst yönetim ile paylaşır ve değerlendirir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması vb.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komite, ekip, kurul ve komisyonlara üye olarak katılır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

                                              

   
  

 

 kadriye.jpg

 
 BANU CAN
Kalite Yönetim Direktörü
 KADRİYE UYSAL MADAK MELEK YAĞMUR

halime.jpg

seda.jpg 

HALİME DOĞU                                        SEDA PEKSOYLU EREN


https://kalite.saglik.gov.tr

https://kalite.saglik.gov.tr/TR,52460/guncel-standartlar.html

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/23217,c295aacad71e460db0d9405fdaab6961pdf.pdf?0Paylaş