T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

PET-CT HİZMETLERİ Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019

PET-CT HİZMETLERİHastanemiz zemin katta A blok nükleer tıp ünitesi bünyesinde kurulu olan  PET-CT cihazımız  biograph Horizon modelidir. Cihazımız onkoloji hastalarının gerek tanı sürecinde,

gerekse tedavi sonrasında süreçte yapılan görüntüleme işlemlerini yapmada son sistem gelişmiş cihazdır.

Cihazımızda bulunan yazılımlar sayesinde tanı işlemi yapılan hastalara düşük dozda radyoaktif maddeler uygulanarak görüntüleme işlemi yapma imkanı sunmaktadır. Bu durumda

doğal olarak görüntüleme işlemi yapılan hastaların düşük dozda radyasyona maruz kalmasını sağlamaktadır.

Paylaş