Asistanlık Süreçleri

Asistan Hekim Başlayış İşlemleriTUS SONUCUNDA HASTANEMİZE ATANAN ASİSTAN HEKİMLERİMİZİN İZLEYECİĞİ YOL

            Hastanemize ataması yapılan Asistan Hekimler, hastanemiz başhekimlik binasında  (A Blok 3.Kat)  bulunan Personel Biriminden ve EKİP sisteminden atama kararlarını teyit ederek başlayış işlemleri başlatırlar.

1-      Personel Birimi tarafından başlayış yapacak Asistan Hekimden ilgili belgeler talep edilir. (Kimlik Fotokopisi, ÖSYM TUS Yerleşme Belgesi, Diplomanın İki Yüzlü Fotokopisi, Kapalı Zarfta Mal Bildirim Formu, Adli Sicil Belgesi, Akıl ve Ruh Sağlığı Memur Olmaya Elverişlidir Tek Hekim Raporu, 9 Adet Fotoğraf ve Erkek Asistanlar İçin Askerlik Durum Belgesi)

2-      Personel Birimde atama kararı tebliğ-tebellüğ işlemleri yapılır.

3-      Personel başlayış formları doldurulur.

4-      Asistan Hekime Hastanemiz hakkında oryantasyon eğitimi verilir ve başlama formunda gitmesi gereken birimlere yönlendirilir, gerekli imzalar tamamlatılır.

5-      Asistan Hekim İlgili Başhekim ve İlgili Klinik Eğitim Sorumlusuna yönlendirilir.

 

Not: Anlaşmalı maaş bankası Akbank Eskişehir Merkez Şubesidir.

22 Şubat 2024