Projeler

Yemek - Otopark Memnuniyet AnketiHastanemizde, 2019 Mart ayı itibariyle, hasta/hasta yakını ve çalışanlara yemek ve otopark hizmetleri memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Yemek hizmeti anketleri: 3 ayda bir, Otopark hizmeti anketleri 6 ayda bir periyodlar şeklinde uygulanmaktadır.

Anketler, çalışanlar ve hasta/hasta yakınları için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Anketler dijital olarak uygulanmakta, çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının yemek ve otopark hizmetleriyle ilgili şikayet, öneri ve görüşleri alınmakta, bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlar, hasta, hasta yakınlarının, hastanemizde verilen otopark ve yemek hizmetiyle ilgili görüşlerinin alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması, bu sayede hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Anketlerin uygulanmaya başladığı 2019 Mart ayından itibaren, hasta/hasta yakınlarına ve çalışanlarımıza düzenli olarak anket uygulaması devam etmektedir. 

Fotoğraflar;

  • YEMEK_29032021_1.JPG
  • YEMEK_29032021_2.jpeg
  • YEMEK_29032021_3.jpeg
  • YEMEK_29032021_4.JPG
  • YEMEK_29032021_5.jpg
  • YEMEK_29032021_6.jpg
  • YEMEK_29032021_7.jpg

03 Mayıs 2024