Hizmet Binalarımız

YGAP

YGAP binamız merkez binamızın yanında bulunmaktadır.

YGAP Nedir?
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastaneleri Adli Psikiyatri işlemleri amacıyla adli mercilerce gönderilen kişilerin tıbbi hizmetlerinin, raporlama işlemlerinin ayaktan veya yatırılarak sürdürüldüğü, Koruma- Tedavi ve Gözlem amaçlı kapalı psikiyatri servislerini barındıran şehir hastaneleri kampüsü içerisinde güvenlik seviyesi arttırılmış genel hastane binasından ayrı olarak konumlandırılan birimlerdir.

YGAP ne yapar?

´Gözlem altına alınma ve CMK 74

´Tck 32/1 ve 2

´Güvenlik tedbiri ve TCK 57

´Koruma ve tedavi

´Sosyal şifa

´Kontrol muayenesi

´Ayaktan ceza sorumluluğu raporlama

Gözlem (Müşahade)

Adli mercilerce (mahkeme,savcılık) cmk 74 .maddesi gereği ceza sorumluluğuna  karar verme  işlemidir.gözlem hastalarında standart prosedür psikiyatrik tedavi  vermeden gözlem yapılarak kişinin akılsağlığı ve ceza sorumluluğu hakkında kanaatin oluşmasıdır.Ancak hekimin tanı ve kararının  net olduğu durumlar ile acil psikiyatrik ve genel tıbbi durumlarda tedavi uygulanır.
Gözlem cmk 74 gereği 3 hafta süreli yada 3 haftayı geçmeme kaydıyla olabilir bu sürede kanaat oluşmaza ek süre talep edilebilir.
Bu süre zarfında psikiyatrik görüşmeler psikometrik testler sosyal inceleme aile görüşmesi vb işlemler yapılır.

Koruma ve Tedavi

Ceza sorumuluğunu azalmış (tck 32/2) eski 47 veya  ceza sorumluluğunun olmadığı (tck 32/1) eski 46  raporu verilmiş akıl hastalığı olan kişilerin mahkemece yönlendirilerek psikiyatrik tedavi  altına alınması (tck 57.madde gereği güvenlik tedbiri) ile sosyal şifa bulup taburcu olunca ya kadar geçen aşamayı kapsar.

Sosyal Şifa

Koruma tedavi süreci sonucu kişinin toplum için tehlikeliliğinin  önemli oranda, azaldığını  ve  ilgili mahkemeye kontrol süre ve sıklığının belirtildiği sağlık kurulu raporu verilmesi işlemi
Sıklıkla Kontrol süresi 5 yıl 6 şar ay aralıklarla
Özel durumlarda süre ve sıklık değiştirilebilir.

Serbest Taburculuk

İlgili mahkemeye   sosyal  şifa  raporunun  gönderilmesi  sonrasında  mahkeme  kararının  gelmesi   ile  kişinin taburcu  edilmesi  işlemidir.

26 Ocak 2022