Girişimsel olmayan Klinik Araştırmlar Etik Kurulu

Başvuru Formları

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Bilimsel Çalışma Kurum İzin Formu
 3. A. Araştırma protokolü 

  B. İstatistik formu 

 4. Taahütnameler
 5. BGOF (Araştırmanın Niteliğine Göre Gerekliyse)
 6. Biyolojik materyal transfer formu (Araştırmanın Niterliğine Göre Gerekliyse)
 7. Bütçe Formu
 8. Özgeçmişler
 9. Revizyon dilekçesi
 10. Veri Toplama Formu
 11. Etik kurul başvuru ücret dekontu (Tez çalışmalarından ücret alınmyacaktır.)


30 Kasım 2023