Hastanemiz

Değerlerimiz

  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Bilimsellik
  • Erişilebilirlik
  • Bütçenin etkili ve verimli kullanılması

21 Ocak 2022