Adli Tıp

Klinik Hakkında

Adli tıp, içeriğinde tıbbi verilerin bulunduğu hukuki anlaşmazlıklar veya aydınlatılmamış suç eylemleri durumunda hukuk sistemine gerekli kanıt ve bilgiyi sunan tıp branşıdır. Mahkemelere kanıtlar hakkında raporlar hazırlayarak yardımcı olur. Özellikle yaralanma, cinayet, intihar, cinsel saldırı, darp gibi hayati suçları içeren davalarda adli tıbba daha sık başvurulur.

  • Gözaltı giriş çıkış muayenelerinin yapılması çıkış muayenesi evraklarının ilgili savcılıklara gönderilmesi
  • DNA için mahkeme yazılarına istinaden kan,kıl,tırnak,tükürük örneklerinin alınarak muhafazalı bir şekilde gönderilmesi
  • Kişilerin  şahsi müracaatları  istinaden Bilir Kişi Raporu düzenlenmesi
  • Mahkeme, Savcılık veya Polis Merkezlerinden üst yazı ile Birimimize müracaat eden hastalara kesin adli rapor düzenlenmesi
  • Mahkeme, Savcılık veya kişilerin dilekçelerine istinaden hastane geliş kayıtlarının tespit edilmesi
  • Mahkeme, Savcılık veya kişilerin dilekçelerine istinaden Hastane geliş kayıtlarının tespit edilmesinden sonra istenilen tedavi belgelerinin  gönderilmesi için Kliniklerle yazışma yapmak
  • İlgi yazılara istinaden Kliniklerden gelen cevapların ilgili makamlara cevap yazısı yazılması zarflanması postalanması
  • İşlemi biten ilgi yazıları üst yazıları ile birlikte Birimimiz evrak defterinden karşılıklarının kapatılması  ve giden evrak tarih ve sayısına göre dosyalanarak adli arşive kaldırılması.

 

13 Eylül 2022