Anne & Bebek

Bebek Dostu Hastane

3

Eskisehir Şehir Hastanemizde Bakanlığımız tarafından 19 Ocak 2019 da yapilan Bebek Dostu Hastane Değerlendirmesinde gösterilmiş olan başarılı anne sütü uygulamaları nedeniyle "BEBEK DOSTU HASTANE" ve  "BEBEK DOSTU YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM " unvanına layık görülmüştür. 
Eskişehir Şehir Hastanemizde bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve üzeri  devam etmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında  "ALTIN BEBEK DOSTU HASTANE " olma yolunda çalışmalarına devam 
etmektedir.

Bebek Beslenme Politikası

1. Kurumumuzda; tıbben gerekli olmadıkça bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri teşvik edilir.
2. Doğumu izleyen en kısa sürede emzirmeye başlanabilmesi için ebe ve hemşireler tarafından anneye yardımcı olunur. Bebek her istediğinde emzirme teşvik edilir.
3. Annelere, bebek her istediğinde ve sürede emzirmeleri öğütlenir.
4. Tıbbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmez.
5. Hastanemizde, doğum sonrası yatan annelere, Doktor, Hemşire ve Ebe tarafından her gün emzirme ile ilgili eğitimler verilir. Eğitimlerde, annelere emzirmenin nasıl olacağı, bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün sağılması ve saklanmasının nasıl yapılacağı bilgisi verilir.
6. Bebeğin emzirtilmesi, anneye uygun emzirme tekniği uygulamalı olarak gösterilerek anlatılır.
7. Hastanemizde anne sütü ile beslenmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilir.
8. Emzirilen bebeklere yalancı meme ve emzik türü, herhangi bir yapay malzeme verilmez.
9. Annelere, hastanemizde başvuracakları kişilerin iletişim bilgileri verilerek, hastaneden taburcu olduktan sonra emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendi kontrollerini yapabilmeleri için işleyiş hakkında bilgi verilir. Emzirme danışmanlığı için 7/24 saat (222) 611 40 00 numaralı telefondan 21142 (Anne Sütü Hemşiresi/Relaktasyon Polikliniği) - 23059 (Yeni Doğan Anne Yanı Birimi) - 22032 (Gebe Okulu Birimi) dahili hatları aranarak destek alınabilir.
10. Kurumumuzda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği Anne sütü muadillerin kullanılması ile ilgili uluslararası yasa temel alınarak, hastanemizde ek besin ile ilgili her türlü reklamlar, tanıtım broşürleri ve ücretsiz numune dağıtımı yasaklanmıştır.
11. Kurumumuzda annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odaları bulunur.
12. Gelişimi normal ve sadece anne sütü ile beslenen bebeğe 6. ayından itibaren ek besin vermeye başlanabilir.
13. Bebeklere ek besin verirken; 6-7 ay arasında yumuşak ezme kıvamında ve sıvı besinler, 7-8 ay arasında pütürlü ve püre kıvamında besinler, 8-12 ay arasında püre kıvamında çatalla ezilmiş besinler, 12. aydan itibaren kolay çiğnenebilen tüm yiyecekler verilebilir.
14. Ek besinler, birer birer denenerek, ilk denemede bebek açken ve az miktarda kaşık veya bardak ile verilir.
15. Ek gıdalara ilave şeker konulmaz.
16. Bebeğe verilen her besin temiz ve taze olmalı, sık ısıtılmamalıdır.
17. Pişirilen besinlere 12. aya kadar tuz ilavesi yapılmaz.
18. Alerji yapma olasılığı yüksek olan bal, ilk 12 ay bebeğe verilmez. Alerji yaptığına inanılan bir gıda varsa bir müddet yedirilmeden, sonra tekrar gözlemlenerek denenir.

Başarılı Emzirmenin 10 Adımı

BAŞARILI EMZİRMENİN 10 ADIMI

EMZİRME POLİTİKASI

Temel Yönetim Uygulamaları

Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

A)“Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

B) Personel ve ebeveynlere düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.

C) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

Kurumumuzun anne sütü ve emzirme uygulamasına ilişkin yazılı bir politikası vardır ve bu politika düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmaktadır.

  1. Kurumumuzun her sahasında bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa ile Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
  2. Kurumumuzda yazılı bir “Bebek Beslenme Politikası” vardır ve bu politika düzenli aralıklara sağlık personeli ve ebeveynler ile paylaşılmaktadır.
  3. Politikaların takibi sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri ile yapılmaktadır.

Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

Kurumumuzda bebek ve anneye temas eden tüm sağlık personelinin emzirme ile ilgili bilgi, yetkinlik ve beceriler ile donatılması için belirli aralıklarla teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte, diğer çalışanlarımıza da farkındalık eğitimi verilmektedir.

Temel Klinik Uygulamalar

Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

Kurumumuza başvuran tüm anne adayları ve aileleri “Anne Sütü, Emzirmenin Önemi ve Yönetimi” konusunda bilgilendirilmektedir.

Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve tamasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.

Kurumumuzda doğumdan sonraki en kısa süre içerisinde bebeklerin anneleri ile ten-tene temas kurması, emzirmenin başlatılması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi sağlanır.

Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

Emziren anneler; emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda ve bebeklerinden ayrı kaldıkları süre içerisinde “Anne Sütünün Sağılması, Anne Sütünün Devamlılığının Sağlanması ve Saklama Koşulları” hakkında bilgilendirilir.

Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

Kurumumuzda tıbbi gereksinim olmadıkça (annenin olmaması / anne sütünün kontrendike olduğu durumlar) yeni doğan bebeklere kendi annesinin sütünden başka bir besin verilmez. İlk 6 ay sadece anne sütü, devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilir.

Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

Tıbbi bir gerekçeninolmadığı durumlarda anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalması sağlanır.

Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.

Kurumumuzda anneler, bebekleri her istediğinde ve sık sık emzirmeleri konusunda desteklenir.

Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

Kurumumuzda; tüm bebeklere, biberon ya da emzik kullanılmaz, kullanılması önerilmez.

Ebeveynlerin ve bebeklerin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

Kurumumuzda taburculuk sonrası annelere “Emzirmenin Devamlılığı, Emzirme İle İlgili Yaşanabilecek Sorunlar” konusunda destek alabileceği sağlık kuruluşları ve anne destek grupları ile ilgili sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılır.Fotoğraflar;

11 Aralık 2023