Girişimsel Radyoloji

Klinik Hakkında

Eskişehir Şehir Hastanemizde Girişimsel Radyoloji Ünitemiz Hizmet Vermeye Başlamıştır. Girişimsel radyoloji ünitemizde cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan küçük bir kesi vasıtasıyla uygun anestezik ilaçlar ile ağrısız bir şekilde görüntüleme eşliğinde işlemlerimiz yapılmaktadır. İşlem sonrası hastalarımız kısa bir süre takip edilip hastanede kalım süreleri azalmaktadır. uygulanan işlemlerde yüksek teknolojili ve işleme özel  tıbbi malzemeler kullanılmaktadır. Yüksek teknolojili anjiografi ve üst düzey ultrasonografi cihazları barındıran ünitemizde görüntüleme eşliğinde perkütan organ ve kitle biopsi işlemleri, non vaskuler girişimsel radyoloji işlemleri(Subkütan port yerleştirilmesi, Perkütan nefrostomi kateteri yerleştirilmesi, perkütan safra yollarının drenajı, perkütan abse drenajı, kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi, perkütan safra kesesi drenajı vs ) ve tanısal anjiografi işlemleri yapılmaktadır.13 Eylül 2022