Başvuru Formları
26 Nisan 2024

 1. Başvuru Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.
 2. Klinik Araştırma Başvuru Formunu İndirmek Tıklayınız..  
 3. Bilimsel Çalışma Kurum İzni Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.
 4. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız
 5. Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız
 6. Araştırma Bütçe Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.
 7. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Çalışma Protokolü için Tıklayınız.
 8. Biyolojik Materiyal Transfer Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.
 9. Özgeçmiş Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.
 10. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onur Formu (BGOF) Bulunması Gereken Asgari Bilgiler için Tıklayınız. (Hazırlanan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu / yazılı rıza formunun her sayfasında tarih, versiyon ve toplam sayfa sayısı üzerinden sayfa numarası olmalıdır. İmza sayfası dışındaki tüm sayfalarda gönüllü parafı bulunmalıdır. Ayrıca bilgilendirilmiş gönüllü olur formu / yazılı rıza formunun her sayfasında araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının parafı bulunmalıdır.)
 11. Olgu Rapor Formu (Veri Kayıt Formu), Varsa  Power Analizi vb., Anketler ve Ek Belgeler (ilgili formun her sayfasında tarih , versiyon ve toplam sayfa sayısı üzerinden sayfa numarası olmalıdır)
 12. Araştırmanın Akademik Oldupuna Dair Belge İçin Tıklayınız.
 13. Taahhütname İndirmek İçin Tıklayınız.
 14. Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi İçin Tıklayınız.
 15.  3 Adet Literatür Örneği