İnme Ünitesi

Klinik Hakkında

Hastanemiz İnme Ünitesi 8 servis yatağı ve 2 yoğun bakım yatağından oluşmaktadır. İnme hastaları için kullanılan 2 monoplan ve 1 biplan DSA cihazı bulunmaktadır. Ünite kapsamında, nöroloji, beyin cerrahi, girişimsel radyoloji branşlarından oluşan uzman hekimler ve hemşirelerden oluşan bir ekip görev yapmaktadır.

İnme ünitesi, inme bulguları ile başvuran akut iskemik inmeli hastalara hizmet vermektedir. Özellikle bir vücut yarısındaki yüz, kol veya bacakta uyuşma ve güçsüzlük, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, bir ya da iki gözde ani görmede azalma, çift görme veya baş dönmesi, denge veya koordinasyon kaybı inmenin en önemli klinik işaretleridir.

24 saatten uzun süren beyin damarı tıkanıklığına bağlı olarak gelişen inme (felç), sakat bırakan hastalıklar listesinde birinci, ölümle sonuçlanan hastalıklar da ise üçüncü sırada yer almaktadır. Hastanın ilk 3 saat içinde hastaneye götürülmesi sakatlık gelişmeden inmenin tedavi edilme şansını arttırmaktadır. Bu nedenle bu tedaviyi veren merkezlere vakit kaybetmeden başvurulması önem arz etmektedir.

İnme üniteleri, İnme vakalarının akut dönemde teşhis edilerek hastalığın erken dönemde tedavisini ve dolayısıyla iyileşmesini sağlamak için önemli birimler olarak hizmet vermektedirler. Akut inme vakalarında, inme ünitesi ile genel hasta servisi karşılaştırıldığında; hastanede yatış süresinde ortalama % 10 oranında azalma, bağımsız birey olarak eve taburcu edilmede ortalama % 15 oranında azalma sağlamaktadır.

İnme Ünitesinde sunulan hizmetler ile yukarıda bahsedilen olumlu tedavi etkileri ile birlikte aslen yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulmayan ancak inme ünitesi olmaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmek zorunda kalınan hastaların takip ve tedavileri doğrudan bu amaçla oluşturulan birimde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum yoğun bakım ünitesinde yatmak zorunda kalan inme hastalarının moral-motivasyonlarının yükselmesine, dolayısıyla tedavi sürecine de olumlu katkı sağlamakta yoğun bakım ünitesi yataklarının da ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

13 Eylül 2022