Anne & Bebek

Anne Dostu HastaneEskisehir Şehir Hastanemizde Bakanlığımız tarafından 03-04 Kasım 2019 da yapilan Anne Dostu Hastane  değerlendirmesinde gösterilmiş olan  başarılı anne dostu hastane  uygulamalar nedeni ile ‘’ANNE DOSTU HASTANE‘’  unvanına layık görülmüştür.


Anne, Bebek ve aile dostu olan "Anne Dostu Hastane" programı ile; anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Doğumlarımız;

-Ev konseptinde hazırlanmış tek kişilik odalarımızda,
-Normal doğuma özendirilerek
-Yanında uygun görülen bir  refakatçi eşliğinde,
-Mahremiyete özen gösterilerek
-Yatağa bağlı kalmadan, hareket özgürlüğü sağlanarak,
-Müdahale oranlarını azaltıp, rutin uygulamalardan uzak durarak, yaptırılmaktadır.

Anne Dostu Hastane Broşürümüz İçin Tıklayınız3
Normal doğum taburculukta dikkat edilmesi gereken durumlar3
Sezeryan ile doğum yapan annelerin taburculuk sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar3

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİMİZ

1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Hastanemizde; gebelik, lohusa takipleri ve eğitimleri güncel bilimsel kriterlere uygun olarak hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.

2.Kurumumuzda verilen hizmet; gebelik dönemi, doğuma hazırlık, doğum, doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Hastanemizde gebelere, "Gebe Bilgilendirme Sınıflarında" doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilerek, "Aydınlatılmış Onam Formu" okutulup imzalatılmaktadır. Gebeler ve yakınları, doğum şekilleri, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebeler açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmekte ve gebelerimiz doğumlarının planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

3.Kurumumuzda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır. Doğum Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastanemize güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. Düzenli yapılan iç denetimler ile verdiğimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

4.Kurumumuzda gebelerin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır. Bu süreçte gebelerin kendini rahat ve konforlu hissetmesini sağlamak amacıyla uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde "Bilgilendirme Sınıflarımızda" gebelerin ve seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde gebelere duygusal destek sağlanması hedeflenmiştir. Gebelerimiz Doğum Ünitemizde kendilerine ayrılan odada rahatça yürüyebilmekte ve pozisyon kısıtlaması olmadan hareket edebilmektedir.

5. Kurumumuzda kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır. Gebelerimize Anestezi Uzman Hekimleri ve Diyetisyenimiz kontrolünde "Travay Diyeti" verilmekte, beslenme ve sıvı alımları kesilmemektedir. Tıbbi gereklilik olmadıkça anne adayını rahatsız edecek, hareketini kısıtlayacak müdahaleler uygulanmamaktadır.

6.Kurumumuzda hizmet sunum için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde tutulmaktadır. Hastanemizde doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir.

7.Kurumumuzda acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır. Hastanemizde verilen doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir. Acil obstetrik durumlarda gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılır ve tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra sevk 112 Acil Yardım Ambulans sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

8. Kurumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir. Hastanemiz; "Bebek Dostu Hastane" dir. Annelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta ve devamı desteklenmektedir. Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve yüksek kalitede doğum sonrası bakım almaktadırlar.

9.Kurumumuzda çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır. Çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerinde süreklilik sağlanmaktadır. "Doğum Öncesi Bakım", "Acil Obstetrik Bakım", "Doğum ve Sezaryen Eylemi", "Doğum Sonu Bakım Yönetimi" Rehberleri kullanılmakta, kullanımı konusunda izleme değerlendirme alışmaları yapılmaktadır.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Hastanemizde sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtlar elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutulmaktadır. Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeler izlenir ve düzenli değerlendirme toplantıları yapılır.09 Şubat 2024