Organizasyon Şeması
17 Mayıs 2024
Organizasyon Şeması'nı indirmek için tıklayınız.3
Yetki Devir Talimatı'nı indirmek için tıklayınız.3

İlgili Başhekim Yardımcısı; kendisine bağlı olan birimlerdeki hekimlerden de sorumludur.

Sağlık Lisansiyerlerinden (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Diyetisyen, Odyolog, Biyolog, Çocuk Gelişimci) ilgili Başhekim Yardımcısı sorumludur.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü kendisine bağlı bulunan birimlerdeki hekim dışı sağlık hizmeti çalışanlarından (hemşire, ebe, radyoloji tek., laboratuvar tek., anestezi tek., sağlık memurları ve diğer sağlık teknisyen/teknikeri) sorumludur.

Organizasyon şemasında yer alan birimlerde görev yapan personellere ait görev tanımları ayrıca düzenlenmiştir.

Başhekim, Başhekim Yardımcıları Görev Dağılımları ilgili dökümanda da belirtilmiştir. (KU.YD.06.00)

Müdür, Müdür Yardımcıları Görev Dağılımları ilgili dökümanda da belirtilmiştir. (KU.YD.07.00)

Yetki Devirleri, “Yetki Devirleri Talimatı” ile düzenlenmiştir.