TGAP
14 Ocak 2022

TGAP OFİSİ GÖREVLERİ

 1. Tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeleri oluşturmak,

 2. Program ve projelerin uygulama takibini yapmak,

 3. Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,

 4. Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek,

 5. Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizleri değerlendirmek,

 6. Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek.

 7. Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 8. Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak,

 9. Bakan Yardımcısı verdiği diğer görevleri yapmak

KOORDİNATÖR DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Uygulama komitesi kurulmasını sağlamak,

 2. Tasarruf alanındaki eylemlerin ve alt faaliyetlerinin takvime uygun yapılmasını sağlamak,

 3. Eylemlerin ve alt faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,

 4. Eylemlerin ve alt faaliyetlerinin yürütülmesi, incelemesi, kontrol ve hesaplamalarını yaptırmak, istatistik ve raporlarını hazırlatmak,

 5. TGAP Ofisince verilen görevleri yapmak

PAYDAŞ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

 1. Faaliyet takvimi oluşturmak,

 2. Eylemlerin ve alt faaliyetlerini takvime uygun olarak yürütmek ve raporlamak,

 3. Tasarruf çalışması alanlarında tespit ve risk analizi yapmak,

 4. Koordinatör Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.


TGAP Sorumlusu