Misyon&Vizyon
26 Mart 2022

Misyon (Özgörevimiz):

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde, son teknoloji cihaz yatırımı ve modern fiziki şartlarla; zamanında, etik, kaliteli, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon (İleri Görüşümüz):

Sunduğu nitelikli ve memnuniyet odaklı sağlık ve destek hizmetleri ile ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilen, etik bilinci ile tıp eğitimine öncülük eden akademik sağlık kurumlarından biri olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Bilimsellik
  • Erişilebilirlik
  • Bütçenin etkili ve verimli kullanılması