Misyon&Vizyon
17 Mayıs 2024

1

MİSYON

Etik değerlere dayalı olarak son teknoloji cihaz yatırımı ve modern fiziki şartlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetine odaklanarak zamanında, kaliteli, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır.


VİZYON

Erişilebilir ve akredite sağlık hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, etik bilinci ile tıp eğitimine öncü olan akademik sağlık kurumu olmaktır.


ETİK DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve çalışan memnuniyeti ile  güvenliği,
 • Hasta ve çalışan mahremiyeti
 • Sağlık teknolojilerinin optimum kullanımı ve bilimsellik
 • Sürekli, erişilebilir ve eşit sağlık hizmeti sunmak
 • Bütçenin etkili ve verimli kullanılması
 • Hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve çalışanları sürekli bilgilendirmek
 • Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstererek ekip olarak çalışmak
 • Sağlıkta kalite, akreditasyon ve verimlilik standartlarına uygun sağlık hizmeti vermek
 • Topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak
 • Halkı, sağlık çalışanlarını, tıp eğitimi alanlarını ve bilim insanlarını eğiterek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak

  Kurumsal etik değerler;  şeffaflık, dürüstlük, insan ve insan haklarına saygı, tarafsızlık ve toplum çıkarlarını korumak.

  Çalışan etik değerleri:  adil ve eşit davranmak, samimi ve güvenilir olmak, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olmak


TEMEL POLİTİKA
Hastalarımıza, personelimize ve topluma mükemmel sağlık hizmetleri sunmayı taahhüt ediyoruz.

Hastane Kalite Politikası
Akredite sağlık hizmetini; ihtiyaç duyan tüm insanlara, “Temel İlkelerimiz” doğrultusunda kesintisiz olarak sunmayı taahhüt eden, hastalarımızın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayarak dünyada tanınan ve başarılı bir şehir hastanesi olmaktır.

Kalite Politikamızın Temel İlkeleri:

Hasta Merkezlilik:
Hastalarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, onların sağlık ve iyilik hallerini en üst düzeye çıkarmak öncelikli hedefimizdir.

Sürekli İyileştirme:
Hizmetlerimizi sürekli olarak değerlendirmek ve geliştirmek için kalite yönetimi prensiplerine bağlı çalışmaktayız.

Eğitim ve Gelişim:
Personelimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yaparak, en son tıbbi bilgileri ve teknolojileri kullanarak en iyi tedaviyi sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Etik İlkeler:
Etik değerlere bağlılık, hasta mahremiyetinin korunması, adil ve saygılı bir sağlık hizmeti sunum ortamı sağlama konuları önceliğimizdir.

Çevresel Sorumluluk:
Çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder, enerji ve kaynakları verimli bir şekilde kullanırız.

İşbirliği ve İletişim:
Hastalarımız, aileleri, sağlık profesyonelleri ve tüm paydaşlarımızla etkili iletişim ve işbirliği içinde olmayı benimseyerek, sürekli olarak daha iyi bir sağlık hizmeti sunma amacını taşıyoruz.