Projeler

YGAP PALYATİF

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tedavi gören ve tıbbi klinik durum açısından palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastaların bulunması, bu hastaların yatış sürelerinin uzun olması ve bakım hizmeti için destek olacak refakatçi bulundurulmasına yasal olarak izin verilmemesi Yüksek Güvenlikli adli Psikiyatri Palyatif kliniği ihtiyacını oluşturmuştur.

YGAP Palyatif kliniği, hastanemizde 30.07.2020 itibari ile hizmet vermektedir.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastaneleri Adli Psikiyatri işlemleri amacıyla adli mercilerce gönderilen kişilerin tıbbi hizmetlerinin, raporlama işlemlerinin ayaktan veya yatırılarak sürdürüldüğü, Koruma - Tedavi ve Gözlem amaçlı kapalı psikiyatri servislerini barındıran şehir hastaneleri kampüsü içerisinde güvenlik seviyesi arttırılmış genel hastane binasından ayrı olarak konumlandırılan birimlerdir.

Hastanemiz bünyesinde 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi bulunmaktadır. 10 yataklı YGAP Palyatif Kliniği, 30.07.2020 tarihinde YGAP Hastanemiz içerisinde hizmet vermeye başlamıştır. 14 hastaya YGAP Palyatif Bakım hizmeti verilmiştir. Öz bakımını kendi başına yerine getiremeyen, mobilizasyonu kısıtlı, nörolojik veya bilişsel fonksiyonlarında zorluk yaşayan 14 hastaya YGAP Palyatif Bakım hizmeti verilmiştir.

Bu sayede, tıbbi klinik durum açısından palyatif bakıma ihtiyaç duyan YGAP hastalarının, bu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır.

   • ygap_29032021_2.jpg
  • ygap_29032021_1.jpg

13 Eylül 2022