Asistanlık Süreçleri

RotasyonlarKURUM İÇİ ROTASYON;
Kurum İçi Rotasyon Talep Dilekçesi 
Kurum İçi Rotasyon Uygunluk Formu 
Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Formu 


KURUM DIŞI ROTASYON;
Kurum Dışı Rotasyon Talep Dilekçesi 
Kurum Dışı Rotasyon Uygunluk Formu 
Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Formu 

 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ’nin

  • Hastanemiz bünyesindeki bir eğitim kliniğinde rotasyon talebinde bulunulacak ise kurum içi rotasyon talep dilekçesi ve kurum içi rotasyon uygunluk formu 
  • Kurum dışında bir rotasyon eğitimi yapacak ise kurum dışı rotasyon talep dilekçesi ve kurum dışı rotasyon uygunluk formu doldurması ve evrak kayıt numarası alarak Eğitim Planlama Kurulu Sekreterliğine (A Blok 3.kat) iletmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Hastanemiz dışındaki bir merkezde rotasyon talep edecek olan asistan hekimlerimizin yazışma ve onay süreçleri dikkate alındığında rotasyon başlangıç tarihinden en az 2 ay öncesinde talepte bulunmaları gerekmektedir. 


22 Şubat 2024