Projeler

COVID Takip MerkeziCOVID 19 Takip Merkezi hastanemizde Aralık 2020 itibari ile haftada 3 gün hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemizde ya da farklı bir kurumda COVID 19 tedavisi görmüş hastalar, hekimlerinin post covıd izlem kararı vermeleri halinde COVID 19 İzlem Merkezinde randevu sistemi ile takip edilmektedir. Hastanemizde COVID 19 tedavisi görmüş hastalara telefon ile ulaşılarak merkeze davet edilmekte ve randevu oluşturulmaktadır. Ön değerlendirme sonrasında hastaya izlem kartı düzenlenerek merkezdeki hekim tarafından tetkik değerlendirmesi ve muayenesi gerçekleştirilir. Değerlendirme sonrasında, hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda, hasta Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Nöroloji vb. branşlarında belirlenen hekimlere konsülte edilerek yönlendirilir. Konsültan hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrasında gerekli görmesi halinde ek tetkik istenerek, tedavi ya da rehabilitasyon kararı verilir. Hekim kararı ile 1 ay ya da 3 ay sonrasına tekrar kontrol randevusu oluşturulur.

Merkezimiz sayesinde, COVID 19 tedavisi almış hastaların, tedavi süreci sonrasındaki izlem-takibi, varsa tutulum tespitleri ve rehabilitasyonlarının yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, merkezde takip edilen hastalara memnuniyet anketi uygulanmış, memnuniyet oranının %94,3 olduğu tespit edilmiştir. 

Fotoğraflar;

  • covid_29032021.JPG
  • covid_29032021 (2).jpg
  • covid_29032021 (3).jpg
  • covid_29032021 (1).JPG

03 Mayıs 2024