Diyaliz Ünitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Hemo Diyaliz Nedir?
İlerlemiş böbrek yetmezliği olan, artık böbrekleri görevini yapmayan hastaların A-V fistül veya kateter yoluyla kanlarının alınarak, bir hemodiyaliz cihazının yardımıyla yarı geçirgen bir membrandan geçirmek suretiyle üremik zararlı maddelerden temizlenerek, fazla suyu daalınarak içeriği yeniden düzenlenmiş temiz kanın hastaya yeniden verilmesi işlemidir.

Periton Diyaliz Nedir?
Periton karın boşluğunda bulunan organların etrafındaki zar için kullanılan tıbbi terimdir. Periton zarının (membran) insanlardaki yüzey alanı yaklaşık 2 m2’dir. Periton diyalizinde (hemodiyalizden farklı olarak özel bir membran yerine) periton membranı kullanılır. İlk kez 1923 yılında Ganter tarafından gerçekleştirilmiştir. Hastanın vücut yapısına göre belirlenen özel solüsyon karın boşluğuna verilir. Vücuda verilen solüsyon 4-6 saat bekletildikten sonra yeni solüsyonla değiştirilir. Bu süre boyunca kanda bulunan üre ve fazla sıvı solüsyona geçer. Bu işlem hasta tarafından günde 4-5 kez yapılır.

Periton diyalizinin gerçekleşmesi için 3 teknik unsura gereksinim vardır:

1- Karına yerleştirilmiş kateter

2- Uygun diyaliz sıvısı

3- Kateter ve diyaliz sıvısı arasındaki bağlantı sistemi.

Diyaliz neden gereklidir?
Hastanın fiziksel, ruhsal yönden kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Yaşam kalitesini ve süresini uzatır. Hastanın sosyal bağımsızlık kazanmasına yardım eder. Kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır. Anemi(kansızlık) olmamasını sağlar. Kemik hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur. Vücut fonksiyonlarının daha dengeli çalışmasını sağlar.

Kimlere Diyaliz Tedavisi Uygulanır?

1- Böbrek fonksiyonlarının % 80 – 90’nı kaybetmiş hastalarda

2- Böbrek yetmezliğine bağlı tedavisi önlenemeyen kusmalarda

3- Tedaviye cevapsız sıvı fazlalığında

4- Böbrek yetmezliğine bağlı kanama eğilimi olanlarda

5- Böbrek yetmezliğine bağlı bilinç bulanıklığı olanlarda

6- Böbrek yetmezliğine bağlı perikardit olanlarda

Hemodiyaliz uygulamadan önce bir hazırlık aşaması vardır. Hasta kanını alıp makineye vermek için büyük bir damar yolu gereklidir. Bu amaçla hastanın atardamarı ve toplardamarı cerrahi olarak birleştirilir. Buna Arterio-Venöz Fistül denir. Ancak acil şartlarda diyaliz uygulanacaksa damar içi kateterizasyon uygulanır.

Diyaliz Makinasında Kaç Saat Kalınır?
3 İla 4 Saat Arası Kalınabilir.

Diyaliz hastalarında suyun önemi nedir?

1.Sabah kalkınca, o gün içeceğiniz ölçülü suyu bir kaba doldurun ve gün boyunca aynı kaptan kullanın.

2.Buzdolabının kapağına bir kağıt yapıştırıp her su içişinizi ve miktarınızı yazın kş ne kadar su içtiğinizi anlayın.

3.Her türlü sıvıyı küçük bardaktan için.

4.Tuz içeriği fazla gıdalardan uzak durun..

5.Yemekler arasında diyetisyenin izin verdiği meyvelerden yiyin.

6.Ağız kuruluğuna karşı, ince kesilmiş limon kabuğu çiğneyin.

7.İlaçları yemek sırasında içtiğiniz su ile için..

8.Mümkün olduğunca oyalayıcı işler yapın.

9.Ağzınızda suyu çalkalayın fakat içmeyiniz.

10.Sakız çiğneyin.

11.Kışın ağız kuruluğunu önlemek için soba veya kalorifer üzerine bir kap su koyun.

12.Normalde suyu içtiğiniz evdeki bölümlerden uzak durun.

Kronik böbrek yetmezliği nasıl anlaşılır?
Böbreğin en küçük yapısal birimi nefrondur. Nefronların çeşitli nedenlerle devamlı ve ilerleyici olarak geri dönüşümsüz harabiyeti sonucu böbrek işlevinin yetersizliğine; KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ denir. Kronik böbrek yetmezliği ilerleyici ve geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Bu süreç 5 evreden oluşur; 1. evre sessizdir belirti vermez; kreatinin kliresinin dışında laboratuar bulgusu da yoktur. 2. ve 3. evre böbrek fonksiyonları belirgin azalmasıyla karekteristiktir. Halsizlik hafif kansızlık olabilir, tansiyon yükselebilir. Çocuklarda büyüme geriliği olur. Üre ve kreatinin değeri normal değerleri aşmış, gece idrara çıkma, sık ve çok idrara çıkma gibi şikayetler görülür. 4 .evrede üre ve kreatinin artık ciddi yükselmiş 2. ve 3. evrelerdeki belirtiler iyice belirginleşmiştir. Bu evrede artık kemik hastalığına ait bulgular ortaya çıkmaya başlamış fosfor kalp-damar ve sinir sistmine ait bulgular başlamıştır. 5.evre SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ EVRESİDİR. Önceki evrelerde bulgular şiddetlenmiş tüm organ ve sistemlere ait bulgular ortaya çıkmış idrar miktarı azalmıştır. Artık diyet ve tedavi yetersiz kalmıştır hastanın ömür boyu diyaliz desteğine ihtiyacı vardır. Son dönem böbrek yetmezliği hariç diğer 1-2-3-4. evrelerde böbrek yetmezliğinin gidişi yavaşlatılabilse de hasta bu evrelerde tutulmaya çalışılsa da zamanla ilerleme yavaşlayabilir ancak kronik böbrek yetmezliği ilerleyici bir hastalık olup nefron harabiyeti geri dönüşümsüz ve ilerleyicidir

13 Eylül 2022