Kalite Yönetimi

Kalite YönetimiKALİTE YÖNETİM BİRİMİ;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen Olay Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetir.
  • Düzeltici Önleyici Faaliyet süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde “Bölüm Bazlı Göstergeler” ve “Klinik Göstergeler” in veri toplama ve analiz sürecini yürüterek, sonuçları üst yönetim ile paylaşır ve değerlendirir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması vb.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komite, ekip, kurul ve komisyonlara üye olarak katılır.

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız.3


https://kalite.saglik.gov.tr
https://kalite.saglik.gov.tr/TR,52460/guncel-standartlar.html
https://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/TR-84836/2021-yili-verimlilik-yerinde-degerlendirme-yonerge-ekleri-revizyonu.html
https://files.tuseb.gov.tr/tuseb/files/yayinlar/20230703124740-pjoyoZ9C2DLS-.pdf

 


 

21 Mayıs 2024