Kalite Yönetimi
18 Ekim 2023

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen Olay Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetir.
  • Düzeltici Önleyici Faaliyet süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde “Bölüm Bazlı Göstergeler” ve “Klinik Göstergeler” in veri toplama ve analiz sürecini yürüterek, sonuçları üst yönetim ile paylaşır ve değerlendirir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması vb.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komite, ekip, kurul ve komisyonlara üye olarak katılır.

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız.


Family Tree Infographic Graph.png



https://kalite.saglik.gov.tr
https://kalite.saglik.gov.tr/TR,52460/guncel-standartlar.html
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/23217,c295aacad71e460db0d9405fdaab6961pdf.pdf?0