Acil Tıp

Klinik Hakkında

Beklenmedik hastalık veya yaralanma durumunda hastanın değerlendirilmesini, müdahalesinin yapılmasını, tedavisinin başlatılmasını, daha ileri sakatlanma ve yaralanmadan korunmasını konu edinen bilim dalıdır.
Bu bilim dalı; acil servise başvuran hastayı kabul etme ve ayırıcı tanı koyma, resusitasyon [canlandırma] uygulama, stabilizasyon işlemleri yapma, hastayı değerlendirme, tedavi etme, gerektiğinde yönlendirme ile ilgilenir.

Hastanemizde 24 saat pratisyen hekim, acil tıp uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere acil serviste hizmet vermektedir. Hasta öncelikle oluşturulan acil triaj biriminde muayene edilmekte ve sonrasında ileri tetkik gerekiyorsa buradan gerekli birime yönlendirilmektedir.  Acil servisimizde laboratuvar, röntgen, tomografi ve MR hizmetleri verilmektedir. 

Acil servis bünyesinde, KBRN vakalarına hızlı müdahale etmek amacıyla  KBRN (kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) ünitesi oluşturulmuştur. 

ACİL SERVİS BÖLÜMLERİ

TRİAJ

Acil servise müracaat eden tüm hastaların  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

YEŞİL ALAN 

Vital bulguları  stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

SARI ALAN
Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

KIRMIZI ALAN

Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

MÜŞAHEDE ODASI

Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. Müşahede odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

ACİL LABORATUARI

Acil serviste alınan kan örnekleri  Acil laboratuvar sonuçları Test Çalışma Süreleri Bilgilendirme Broşüründe belirtilen zamanlarda test edilmektedir.

ACİL RÖNTGEN
Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkiklerinin yapıldığı birimdir.

 


03 Mayıs 2024