Kalp Merkezi

Klinik Hakkında

Hastanemiz kalp merkezi; kardiyoloji poliklinikler ve bunlara ait test poliklinikleri, koroner yoğun bakım üniteleri, kardiyoloji servisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, kalp ve damar cerrahi ameliyathanesi ve anjiografi laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında erişkin hastalara hizmet vermektedir. Kalp Merkezi bünyesinde  6 kalp ve damar cerrahi uzmanı, 10 kardiyoloji uzman hekimi, 3 perfüzyonist görev yapmaktadır. Merkeze ait anjio ünitesinde, DSA özelliği bulunan 2 Monoplan 1 Biplan anjiografi cihazı, 1 kalp-akciğer pompası, 2 intraaortik balon pompası bulunmaktadır.

Anjiografi ünitesinde yapılan işlemler şunlardır;

 • Koroner anjiografi
 • PTCA ve STENT takılması
 • Kalp pili uygulaması/çıkarılması
 • Periferik anjiografi
 • İCD takılması/çıkarılması
 • EPS/Ablasyon yapılması
 • Aort stent takılması
 • Böbre, beyin vb. organalara ait anjiografi yapılması.

  Kalp damar cerrahi ameliyat hizmeti olarak yapılan cerrahi uygulamalar şunlardır;

 • By-pass cerrahisi
 • Kalp kapak ameliyatları
 • Aort cerrahisi işlemleri13 Eylül 2022