Hasta Rehberi

Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları

 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Her hasta için tek refakatçi kalmaktadır, hastanın sağlık durumuna göre 2 refakatçi kalınmasına doktor karar vermektedir.
 • Hastaya refakatçi kalacak ise; kat sekreterine başvurularak refakatçi formu istenerek refakatçi kartı alınır. Refakatçiler aldıkları refakatçi kartı’nı yakalarında taşımak zorundadırlar.18 yaşın altındaki kişilerin refakatçi olarak kalmasına izin verilmemektedir.
 • Refakatçi değişikliği servis hemşiresine bildirilmelidir.
 • Refakatçiler refakatçi kartlarını göstererek ücretsiz yemek hizmeti alabilirler. Hasta odalarında refakatçiler için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Refakatçi kalan kişi, hastanenin koyduğu tüm kurallara, servis düzenine ve temizliğine uymak zorundadır.
 • Refakatçiler hekim ya da hemşirenin izni olmadan hastayı servis dışına çıkaramaz ve yatağını değiştiremez.
 • Bazı servislerde ve yoğun bakımlarda refakatçi uygulaması bulunmamaktadır
 • Yoğun bakım servisleri özel birimler olduğu için refakatçi bulundurulması yasaktır. Hasta ile iletişim kurmak için yatış işlemi sırasında görevli sağlık personeline adres ve telefon bilgileri doğru olarak verilir ve yoğun bakımın iletişim telefonu alınır.          
 • Hastanın ihtiyaçları hastayı kabul eden ve takibini yapan hemşire tarafından belirlenerek hasta yakınlarına bildirilmektedir.
 • Hastanın tıbbi durumu hakkında bilgilendirme; doktoru tarafından, hasta ilk kabulünde, gerektikçe ve günlük olarak yapılmaktadır. Hasta ile ilgili güvenilir ve aydınlatıcı bilgi almak için aile üyelerinden sözcü olarak bir ya da iki kişinin seçilmesi uygun olacaktır.
 • Kadın Doğum ve Çocuk Servisleri’nde bayan refakatçi zorunluluğu vardır.
 • Çocuk servislerinde refakatçilerin, çocukları odada ya da yatağında tek başına bırakmaları yasaktır. 

 

17 Mayıs 2024