Bebek Beslenme Politikası
11 Aralık 2023

1. Kurumumuzda; tıbben gerekli olmadıkça bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri teşvik edilir.
2. Doğumu izleyen en kısa sürede emzirmeye başlanabilmesi için ebe ve hemşireler tarafından anneye yardımcı olunur. Bebek her istediğinde emzirme teşvik edilir.
3. Annelere, bebek her istediğinde ve sürede emzirmeleri öğütlenir.
4. Tıbbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmez.
5. Hastanemizde, doğum sonrası yatan annelere, Doktor, Hemşire ve Ebe tarafından her gün emzirme ile ilgili eğitimler verilir. Eğitimlerde, annelere emzirmenin nasıl olacağı, bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün sağılması ve saklanmasının nasıl yapılacağı bilgisi verilir.
6. Bebeğin emzirtilmesi, anneye uygun emzirme tekniği uygulamalı olarak gösterilerek anlatılır.
7. Hastanemizde anne sütü ile beslenmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilir.
8. Emzirilen bebeklere yalancı meme ve emzik türü, herhangi bir yapay malzeme verilmez.
9. Annelere, hastanemizde başvuracakları kişilerin iletişim bilgileri verilerek, hastaneden taburcu olduktan sonra emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendi kontrollerini yapabilmeleri için işleyiş hakkında bilgi verilir. Emzirme danışmanlığı için 7/24 saat (222) 611 40 00 numaralı telefondan 21142 (Anne Sütü Hemşiresi/Relaktasyon Polikliniği) - 23059 (Yeni Doğan Anne Yanı Birimi) - 22032 (Gebe Okulu Birimi) dahili hatları aranarak destek alınabilir.
10. Kurumumuzda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği Anne sütü muadillerin kullanılması ile ilgili uluslararası yasa temel alınarak, hastanemizde ek besin ile ilgili her türlü reklamlar, tanıtım broşürleri ve ücretsiz numune dağıtımı yasaklanmıştır.
11. Kurumumuzda annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odaları bulunur.
12. Gelişimi normal ve sadece anne sütü ile beslenen bebeğe 6. ayından itibaren ek besin vermeye başlanabilir.
13. Bebeklere ek besin verirken; 6-7 ay arasında yumuşak ezme kıvamında ve sıvı besinler, 7-8 ay arasında pütürlü ve püre kıvamında besinler, 8-12 ay arasında püre kıvamında çatalla ezilmiş besinler, 12. aydan itibaren kolay çiğnenebilen tüm yiyecekler verilebilir.
14. Ek besinler, birer birer denenerek, ilk denemede bebek açken ve az miktarda kaşık veya bardak ile verilir.
15. Ek gıdalara ilave şeker konulmaz.
16. Bebeğe verilen her besin temiz ve taze olmalı, sık ısıtılmamalıdır.
17. Pişirilen besinlere 12. aya kadar tuz ilavesi yapılmaz.
18. Alerji yapma olasılığı yüksek olan bal, ilk 12 ay bebeğe verilmez. Alerji yaptığına inanılan bir gıda varsa bir müddet yedirilmeden, sonra tekrar gözlemlenerek denenir.