Başarılı Emzirmenin 10 Adımı
03 Şubat 2022

BAŞARILI EMZİRMENİN 10 ADIMI

EMZİRME POLİTİKASI

Temel Yönetim Uygulamaları

Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

A)“Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

B) Personel ve ebeveynlere düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.

C) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

Kurumumuzun anne sütü ve emzirme uygulamasına ilişkin yazılı bir politikası vardır ve bu politika düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmaktadır.

  1. Kurumumuzun her sahasında bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa ile Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
  2. Kurumumuzda yazılı bir “Bebek Beslenme Politikası” vardır ve bu politika düzenli aralıklara sağlık personeli ve ebeveynler ile paylaşılmaktadır.
  3. Politikaların takibi sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri ile yapılmaktadır.

Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

Kurumumuzda bebek ve anneye temas eden tüm sağlık personelinin emzirme ile ilgili bilgi, yetkinlik ve beceriler ile donatılması için belirli aralıklarla teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte, diğer çalışanlarımıza da farkındalık eğitimi verilmektedir.

Temel Klinik Uygulamalar

Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

Kurumumuza başvuran tüm anne adayları ve aileleri “Anne Sütü, Emzirmenin Önemi ve Yönetimi” konusunda bilgilendirilmektedir.

Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve tamasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.

Kurumumuzda doğumdan sonraki en kısa süre içerisinde bebeklerin anneleri ile ten-tene temas kurması, emzirmenin başlatılması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi sağlanır.

Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

Emziren anneler; emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda ve bebeklerinden ayrı kaldıkları süre içerisinde “Anne Sütünün Sağılması, Anne Sütünün Devamlılığının Sağlanması ve Saklama Koşulları” hakkında bilgilendirilir.

Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

Kurumumuzda tıbbi gereksinim olmadıkça (annenin olmaması / anne sütünün kontrendike olduğu durumlar) yeni doğan bebeklere kendi annesinin sütünden başka bir besin verilmez. İlk 6 ay sadece anne sütü, devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilir.

Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

Tıbbi bir gerekçeninolmadığı durumlarda anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalması sağlanır.

Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.

Kurumumuzda anneler, bebekleri her istediğinde ve sık sık emzirmeleri konusunda desteklenir.

Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

Kurumumuzda; tüm bebeklere, biberon ya da emzik kullanılmaz, kullanılması önerilmez.

Ebeveynlerin ve bebeklerin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

Kurumumuzda taburculuk sonrası annelere “Emzirmenin Devamlılığı, Emzirme İle İlgili Yaşanabilecek Sorunlar” konusunda destek alabileceği sağlık kuruluşları ve anne destek grupları ile ilgili sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılır.