UYUZ NASIL BİR HASTALIKTIR?
20 Mayıs 2024Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile Uzm. Dr. Canan Yıldırım'ın açıklamalarıyla Uyuz Nasıl Bir
Hastalıktır? konulu video içeriği hazırlanmıştır.

Video;