Sağlık Turizmi Fatura Güncellemesi
02 Kasım 2023

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinin faturalandırılmasında mevcut tavan katsayılarında değişiklik yapılmış olup Eskişehir Şehir Hastanesi olarak A rol grubunda yer alan hastanelerimizin Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A (Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi) listesinde yer alan fiyatların 3 (üç) katı uygulanması gerekmektedir şeklinde güncellenmiştir.