Akılcı Laboratuvar Kullanımı
21 Aralık 2021

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi”  hastanemizde de yürütülmektedir.

AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ
KONSÜLTASYON İSTEMİ PROSEDÜRÜ
ONAY DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI PROSEDÜRÜ
REFLEKS VE REFLEKRİF TEST UYGULAMALARI
KARAR SINIRI (EŞİK DEĞER), KRİTİK DEĞER (PANİK DEĞER)VE ÖLÇÜM BİRİMLERİNİN HARMONİZASYONU
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU STANDARDİZASYONU
BU TEST NEREDE YAPILIYOR SİSTEMİ