Çocuk Nefroloji

Klinik Hakkında

Çocuk Nefrolojisi (pediatrik nefroloji) branşı; 0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp bilimidir. Bozulmuş olan böbrek, üriner sistem bozukluklarının neden olduğu fonksiyon bozukluğu ile beraber vücudun asit - baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasına yönelik teşhis ve tedavilerin yapılmaktadır.

Pediatrik Nefroloji hekimleri üriner sistem hastalıkları arasında yer alan şu hastalık gruplarının tanı ve tedavisi ile ilgilenirler:

  • Böbrek parankim hastalıkları
  • Böbreğin kistik hastalıklar
  • Glomerüler hastalıklar
  • Tubulointerstisyel hastalıklar
  • Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutulumları.

13 Eylül 2022