Üroloji

Klinik Hakkında

Doğumsal veya sonradan olan üriner sistem (boşaltım sistemi) ve erkek genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı;

 • Ürogenital sistem anomalileri,
 • Üriner sistem enfeksiyonları,
 • Kronik böbrek yetmezliği,
 • Seksüel disfonksiyonlar,
 • Ejakülasyon bozuklukları,
 • İdrar kaçırma (üriner inkontinans),
 • Adrenal hastalıklar,
 • Penis ve skrotum hastalıkları,
 • Genitoüriner sistem travmaları,
 • Üriner sistem taş hastalıkları,
 • Ürogenital kanserler,
 • Böbrek nakli (renal transplantasyon),
 • Androloji ve infertilite ile ilgilenir.

13 Eylül 2022