Nöromüsküler Hastalık Merkezi

Klinik Hakkında

Nöromusküler hastalık; kas-sinir hastalığı anlamına gelmektedir. Başlıca Myastenia Gravis (MG) ve diğer kas-sinir kavşağını tutan hastalıklar, genetik geçişli veya sonradan ortaya çıkan kas hastalıkları, genetik geçişli veya sonradan çeşitli nedenlere bağlı meydana gelebilen polinöropati olarak adlandırılan yaygın sinir sistemi tutulumuyla giden hastalıkların teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçleri Nöromusküler Merkez’de yapılmaktadır. Merkez bünyesinde, patoloji uzman hekimi, çocuk nöroloji uzman hekimi ve FTR teknisyeni görev yapmaktadır. Nöromusküler hastalıkların tanısının koyulması için patoloji uzman hekimi tarafından kas biyopsisi örnekleri incelenmekte ve raporlanmaktadır. Nöromusküler Merkez Polikliniği, çocuk nöroloji polikliniği ile entegre şekilde hizmet vermektedir. Uzman hekim tarafından rehabilitasyon programına alınması uygun bulunan hastaların FTR hizmetleri  hastanemiz FTR salonunda uygulanmaktadır.13 Eylül 2022