LİNAC

Sıkça Sorulan Sorular

LİNAC Kullanım Alanları Nelerdir?
Lineer akseleratör, tüm tümörlerde kullanılabilse de en yararlı olduğu alanlar; pankreas, akciğer, prostat, karın içi tümörler, karaciğer metastazları ve kanserleri ile diğer birtakım tümörler olarak belirtilmektedir.

  • Beyin tümörleri

•    Baş – boyun kanserleri

•    Pankreas kanseri

•    Kolorektal kanser

•    Pelvik tümörler

•    Rahim ağzı kanseri

•    Rahim içi kanseri

•    Karaciğer – safra yolu tümörleri ve metastazları

•    Böbrek üstü bezi kanser ve metastazları

•    Böbrek tümörleri

•    Akciğer kanseri

•    Mide kanseri

•    Yemek borusu- özofagus tümörleri

•    Prostat kanseri

•    Meme kanseri

•    Yumuşak doku sarkomu

•    Vajina kanseri

•    Mesane kanseri

•    Karın bölgesi kitleleri

Nasıl Uygulanır?
Hastanın planlama BT’si çekildikten sonra LINAC cihazında MR görüntülemesi ve tedavi planlaması yapılır. Tümörün yeri saptanır. Hastanın o günkü anatomisine göre tümörü ve organlarının yerleri tekrar belirlenip o günkü doz dağılımı kontrol edilir. Hastanın tedavisi planlandığı gibi değilse, yeniden planlama yapılıp tedaviye geçilir.

13 Eylül 2022