Tıbbi Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesi ve hastalıklardan korunulması, hastalıkların tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi için yapılacak mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması, test sonuçlarının yorumlanması ve tıbbi konsültasyon ile ilgilenen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı;

  • Genel mikrobiyoloji/ bakteriyoloji/ immünoloji,
  • Viroloji,
  • Seroloji,
  • Mikoloji,
  • Parazitoloji,
  • Moleküler mikrobiyoloji laboratuvar yönetimi ve işletimi konularında çalışır.

13 Eylül 2022