Radyoloji

Klinik Hakkında

Hastalıkların tanı ve tedavisi için vücudun iç yapısının görüntülenmesini ve bu görüntülerin yorumlanmasını konu edinen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı;

  • Radyografi,
  • Floroskopi,
  • Ultrasonografi,
  • Doppler ultrasonografi,
  • Bilgisayarlı tomografi,
  • Manyetik rezonans görüntüleme,
  • Mamografi,
  • Anjiyografi,
  • Kemik dansitometri gibi görüntüleme yöntemlerini kullanır.

13 Eylül 2022