Çocuk Nöroloji

Klinik Hakkında

Çocuk Nörolojisi, 0-18 yaş aralığındaki çocukların beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Erişkinlerden farklı olarak büyüme ve gelişimin devam ettiği bu yaş grubunda yer alan bireylerin nörolojik muayeneleri, hastalıklarının nedenleri, tanı ve tedavi ve takibi farklı bir yaklaşım ve uzmanlık gerektirir.

Çocuk Nörolojisine aşağıda belirtilen durumlarda başvurabilirsiniz.

 • Çocukların bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı büyümesi ve gelişmesi
 • Çocuklarda beyin ve sinir sistemi hastalıkları
 • Beyin ve sinir sisteminin doğumsal ve gelişimsel bozuklukları
 • Çocuklarda bedensel ve zihinsel engellilik,
 • Zeka-duyu ve algı bozuklukları
 • Zeka gerilikleri tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Çocuklarda hareket ve yürüyüş bozuklukları
 • Çocukluk çağı inmeleri
 • Ateşli ve ateşsiz havaleler
 • Bayılma (Senkop)
 • Çocuklarda epilepsi (Sara)
 • Çocukluk çağı kas hastalıkları,
 • İstemsiz hareketler (Tik, tremor vb)
 • Hareket bozuklukları
 • Nefes tutma nöbetleri (Katılma)
 • Çocuklarda baş ağrıları
 • Baş dönmesi
 • Gece işemeleri-idrar kaçırma-gece korkuları

13 Eylül 2022