İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

Klinik Hakkında

Bağışıklık sistemi hastalıkları ve alerjik hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır.
Bu bilim dalı; immün yetmezlikler, sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit, atopik dermatit, sistemik skleroz, hemolitik anemi, astım, kronik öksürük, alerjik rinit, alerjik konjonktivit, ilaç/besin/böcek alerjileri, ürtiker, anjioödem, anafilaksi, alerjik kontakt dermatit,mesleksel alerjik hastalıklar vb. ile ilgilenir.

13 Eylül 2022