Göğüs Hastalıkları

Klinik Hakkında

Akciğeri ve solunum sistemini doğrudan etkileyen hastalıkları teşhis ve tedavi eden bilim dalıdır.

Bu bilim dalı;

 • Astım,
 • KOAH (Kronik Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığı),
 • Akut-kronik bronşit,
 • Zatürre (Pnömoni),
 • Verem (Tüberküloz),
 • Akciğer kanseri,
 • Alerjik hastalıklar,
 • Pnömotoraks,
 • Mezotelyoma,
 • Mesleksel akciğer hastalıkları,
 • Uykuda solunum bozuklukları,
 • Sigaraya bağlı oluşan akciğer hastalıkları,
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları,
 • Sarkoidoz,
 • Akciğer embolisi gibi birçok hastalıkla ilgilenir.

13 Eylül 2022